ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องใน“วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

image เอกสารแนบ