ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยนายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ประชุมผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี

image เอกสารแนบ