ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564 เวลา 10.30 นาฬิกา คณะสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี เข้าพบ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี และ นางสุรารักษ์ กิจสโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับราชการในตำแหน่งใหม่ที่ศาลจังหวัดนนทบุรี ณ อาคารศาลจังหวัดนนทบุรี

image เอกสารแนบ