ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี และนางสุรารักษ์ กิจสโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมแสดงความยินดีพร้อมกับรับมอบนโยบายจาก นางอภิรดี โพธิ์พร้อม รองประธานศาลอุทธรณ์ภาค 1 ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่ง อธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ณ สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1

image เอกสารแนบ