ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 นาฬิกา นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี และนางสุรารักษ์ กิจสโชค ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าพบ นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ ณ ศาลากลางจังหวัดนนทบุรี

image เอกสารแนบ