ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา นายสืบพงศ์ โอภาพงพันธ์ อัยการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะ เข้าพบ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี

image เอกสารแนบ