ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม 24 หน่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 ด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (bidding)

image เอกสารแนบ