ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court
ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา