Accessibility Tools

ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court
News
ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน 2567) วันศุกร์ที่ 12 กรกฎาคม 2567 เวลา 16.30 นาฬิกา นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยนายกันตภณ เอมครุฑ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรีและหัวหน้าส่วนงาน มอบเกียรติบัตรแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง ที่เข้ารับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ณ อาคารศาลจังหวัดนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้นายกันตภณ เอมครุฑ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมโครงการ“มหกรรมแก้หนี้ สร้างวิถีแห่งความเป็นธรรม ครั้งที่ 29 จังหวัดนนทบุรี” เพื่อเปิดโอกาสให้ลูหนี้กับหน่วยงาน สถาบันการเงิน และภาคธุรกิจได้เจรจาไกล่เกลี่ยแก้ไขปัญหาหนี้สินก่อนฟ้องตามพระราชบัญญัติการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2562 และหลังคำพิพากษา ตามระเบียบกรมบังคับคดีว่าด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท พ.ศ. 2558 ณ ศูนย์พ วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567 เวลา 17.00 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2567 ในการนี้มีนายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมเข้าเฝ้ารับ - ส่งเสด็จ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี วันอาทิตย์ที่ 14 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.00 นาฬิกา นายสมบัติ พฤฒิพงศภัค ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการศาลยุติธรรมในศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท เฉลิมพระเกียรติมหามงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567 เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ณ พระอุโบสถ วัดบัวขวัญ พระอารามหลวง จังหวัดนนทบุรี
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

ขั้นตอนการพิจารณาคคีออนไลน์ (กรณีสืบพยานสองฝ่าย) ขั้นตอนการพิจารณาคดีออนไลน์ (กรณีไตรสวนคำร้องหรือคดีฝ่ายเดียว)

           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image