ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

image

ศาลจังหวัดนนทบุรี

ติดต่อเรา
image

 ที่ตั้งเลขที่ 6 ซอย4

ถนนรัตนาธิเบศร์ ตำบลบางกระสอ

อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000โทรศัพท์

โทรศัพท์ 02-589-0062,67-69

โทรสาร  02-589-0061

 อีเมล์

ntbc@coj.go.th

 

 Social

    

 

 

 
 


 


image รูปภาพ
image