ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดนนทบุรี