ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court
News
นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรี ช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประกาศศาลจังหวัดนนทบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาดูแลระบบวิศวกรรมอาคารชุดพักอาศัยข้าราชการตุลาการ 24 หน่วย (นนทบุรี) งบประมาณ พ.ศ. 2565 (11เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 15.00 นาฬิกา นายสืบพงศ์ โอภาพงพันธ์ อัยการจังหวัดนนทบุรีพร้อมคณะ เข้าพบ นายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564 ศาลจังหวัดนนทบุรี โดยนายเจตน์พัฒน์ วารีเจริญชัย ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลจังหวัดนนทบุรีช่วยทำงานชั่วคราวในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี ประชุมผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี เพื่อมอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารจัดการคดีในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ผู้พิพากษาศาลจังหวัดนนทบุรี นายสุชิต โต๊ะวิเศษกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนนทบุรี และข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลจังหวัดนนทบุรี เข้าแถวเคารพธงชาติ เนื่องใน“วันพระราชทานธงชาติไทย” เพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนในชาติ และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

 

           

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image