ศาลจังหวัดนนทบุรี
Nonthaburi Provincial Court

ศาลจังหวัดนนทบุรี